DD114, Pat Heung, Yuen Long

Site Area: 8,100sq. m