38 Kam Sheung Road, Yuen Long

Site Area: 1,160sq.m